Transponuj +1   Transponuj -1

    L ` A V O R  L ` A Z U R  -  D. VOŇKOVÁ   **1024

    AMI   E      AMI  AMI G     AMI 
1.   BERU SI LAVOR, SI LAVOR, PERU V AZURU NEGLIŽE,
    DMI    G    C    AMI    E             AMI 
    PERU NEGLIŽE, NETUŠE, NETUŠE, ŽE TEN LAVOR, ŽE TEN LAVOR, ŽE DÍRU MÁ

2.   ŽE DÍROU KAPE SI VEN L`AZUR, PLÁCNU SEBOU NA BETON,[:NA BETON:]
    PLÁCNU SEBOU, MÁM VÝRON,MÁM VÝRON,ŽE TEN LAVOR,ŽE TEN LAVOR,
    ŽE DÍRU MÁ

3.   SAMARITÁN, ŽERTUJE ŽE TEN LAVOR JE FŮRIE,VÝRON MI,VÝRON MI SÁDRUJE
    SÁDRUJE,MORDUJE,SAKRUJE ŽERTUJE, SRŠÍ NA MĚ VOSÍ ROJE.
       E    AMI     E    AMI 
    VOSÍ ROJE,VOSÍ ROJE,VOSÍ ROJE,VOSÍ ROJE.