Transponuj +1   Transponuj -1 B90

    V Š E C H N Y  B O L E S T I  U T I Š Í  LÁSKA - KUBIŠOVÁ   **1021
    C                        G 
REF.:  VŠECHNY BOLESTI UTIŠÍ LÁSKA, NIKDY SAMOTNÝ NEUSÍNEJ,
        C                 G   C 
    VŠECHNY BOLESTI UTIŠÍ LÁSKA, PROTO MILUJ A ZAPOMÍNEJ.
    AMI         D     AMI        D 
1.   I KDYŽ TŘEŠ BÍDU S NOUZÍ, MÍSTO ÚSPĚCHŮ JSI STÁLE NÍŽ,
        AMI         D         G#       G 
    A STRACH ZE ZÍTŘKA ZE SNA TĚ VZBOUZÍ,S LÁSKOU PO SMRTI NEZATOUŽÍŠ
 REF.:
2.   I KDYŽ TI VÁZNOU PLÁNY, VŠICHNI ZNÁMÍ TĚ OPOUŠTĚJÍ,
    LÁSKA ZNOVU TI OTEVŘE BRÁNY, BRÁNY DO SNŮ A DO NADĚJÍ.  REF.:

3.   KDYŽ SE TI PLÁNY SPÁLÍ, A KDYŽ NEVÍŠ KAM JÍT A CO CHTÍT,
    KDYŽ TI SVĚT UKRADNE IDEÁLY, JEŠTĚ ZKUS JENOM PRO LÁSKU ŽÍT.