Transponuj +1   Transponuj -1 A37

    K O P E J  H R O B  M Ů J            **1014

    C                    F        C 
1.   KOPEJ HROB MŮJ,LOPATOU ZLATOU, KOPEJ HROB MŮJ LOPATOU ZLATOU
                F     C      G    C 
    KOPEJ HROB MŮJ LOPATOU ZLATOU,BUDU SPÁT,V NĚM BRZY BUDU SPÁT.

2.   PŘÍBĚH MŮJ VŠEDNÍ KONČÍ....
    BUDU SPÁT,LEHKÝ JAK PEŘÍ BUDU SPÁT

3.   KÁMEN V HORÁCH SE JAK DÉMANT BLÝSKÁ ....
    V ZEMI TÉ,KAM SÁM SE UBÍRÁM  4.=1.