Transponuj +1   Transponuj -1

    Z E M Ř E L  S T A R E J  K O R M I D E L N Í K      **1012

    AMI 
1.   ZEMŘEL STAREJ KORMIDELNÍK,UŽ SI HO VZAL ĎAS
    DMI       AMI    DMI      AMI 
    SPER HO ĎÁBEL PŘES ATLANTIK,ŠEL MU ZLÁMAT VAZ
    NA PALUBĚ SMÍ ZŮSTAT JEN DO ROZEDNĚNÍ
    DMI     AMI  DMI AMI            E 
    V PŮLI STOŽÁRU VE VĚTRU SPÁRU-U PÍSEŇ POSLEDNÍ MU ZNÍ

    A             D        A 
REF:  TO MÁŠ Z TOHO MOŘSKEJ VLKU,ŽE JSI CHLASTAL RUM PIVO A SLIVOVICI
                 E     A 
    PŮL POSÁDKY PŘIPRAVIL JSI MÁLEM O ROZUM
    ZA TOHLETO PLAVČÍKEM SE V PEKLE MUSÍŠ STÁT
    OD RÁNA AŽ DO VEČERA PLACHTY HEFTOVAT.
    D                    A G# A 
    ZA TO ŽES BEJVAL VELKEJ RAS,KAŽDEJ TĚ PROKLÍNAL "PRACH SAKRA"
    D                E 
    HODÍME TĚ TEĎ NAPOSPAS,ŽRALOKŮM BEZ TEBE POPLUJEM DÁL
    A             D        A 
    V PŘÍSTAVU AŽ HEZKÁ HOLKA NA TEBE SE BUDE PTÁT
                 E       A 
    ŘEKNEME ŽE MÁŠ TAM V DÁLI MOŘSKOU PANNU RÁD.

2.   CO JSTE LIDI NESLYŠELI KAPITÁNA KLÍT
    KDYŽ NAD MRTVÝM NÁMOŘNÍKEM POHŘEBNÍ ŘEČ MÁ MÍT
    PO PÁR SLOVECH K POSÁDCE SE VZTEKLE OBRACÍ
    TAK HO TAM HOĎTE,NA CO ČEKÁTE ŠUPÁCI?

RECIT. MRTVOLA BLEDÁ ... CESTU KE DNU SI HLEDÁ ...
    SÁM ĎÁBEL SE TOMU CHECHTÁ ... KDYŽ MU PĚNA PATY LECHTÁ ...  REF: