Transponuj +1   Transponuj -1 B71

    S P Á T  M Ů Ž E Š V K O U T Ě N A Z E M I     **1010

 CDUR F            C     F           C G 
1.   SPÁT MŮŽEŠ V KOUTĚ NA ZEMI,MILÁČKU SPÁT MŮŽEŠ TŘEBA NA ZEMI
        C      E7      F       D 
REF:  AŽ TEN PELECH BUDEŠ STLÁT,TAK SI VZPOMEŇ,CO MÁM RÁD
    C     G      C 
    JEN TAK V KOUTĚ NA ZEMI

2.   NEJDŘÍV MĚ PĚKNĚ PŘIVÍTEJ,POTOM MNĚ NAJÍST A DOBŘE NAPÍT DEJ
    A POTOM POTOM BUDU SPÁT,PO ČEM,PO TOM, CO MÁM RÁD,JEN TAK V KOUTĚ....

3.   STLÁT MŮŽEŠ TŘEBA NA ZEMI,MILÁČKU STLÁT MŮŽEŠ TŘEBA NA ZEMI
    AŽ TEN PELECH BUDEŠ STLÁT,TAK TI POVÍM,CO MÁM RÁD,JEN TAK ....

4.   RÁNO TI SPÍCHNU SNÍDANI,BÁJEČNOU VELKOU A TEPLOU SNÍDANI
    AŤ POZNÁŠ,JAK CHLAP OCENÍ,KDYŽ MÁ ŽENSKÁ STRPENÍ,JEN TAK ...

5.   JÁ JEŠTĚ JEDNO PŘÁNÍ MÁM,BÁJEČNÝ PŘÁNÍ A JENOM JEDNO MÁM
    TO AŤ TVŮJ HLÁSEK MEDOVÝ O TOM NIKDE NEPOVÍ,
    TVŮJ STAREJ AŤ SE TO NEDOVÍ.

6.=3.  [:AŽ TEN PELECH BUDEŠ STLÁT,TAK TI POVÍM,CO MÁM RÁD,JEN TAK ...:]