Transponuj +1   Transponuj -1

    V Á L K A  R Ů Ž Í                **1002

    AMI       D     AMI      E 
1.   UŽ ROZPLYNUL SE HUSTÝ DÝM,DERRY DOWN HEJ DOWN,A DOWN
    AMI        DMI      C    E 
    NAD ZTICHLÝM POLEM VÁLEČNÝM,DERRY DOWN
      C      G     AMI     F    E 
    JEN TICHO STOJÍ KOLKOLEM A VÍTĚZ PLENÍ VLASTNÍ ZEM
        AMI  DMI     E    AMI 
    JE VÁLKA RŮŽÍ,DERRY DERRY DOWN,A DOWN.

2.   NEČEKEJ SOUCIT OD RVÁČE,DERY ...  KDO ZABÍJÍ, TEN NEPLÁČE,DERY DAUN
    NA TĚLE MRTVÉ KRAJINY SE MEČEM PÍŠOU DĚJINY  JE VÁLKA RŮŽÍ ...

3.   DVA ERBY,DVOJÍ KOROUHEV ... DVA RODY ŽIVÍ JEDEN HNĚV...
  KDO ZMĚŘÍ,KAM SE NAHNUL TRŮN,ZDA K YORKŮM NEBO K LANKASTRŮM JE VÁLKA RŮŽÍ 

4.   DVA ERBY,DVOJÍ KOROUHEV ... VŠAK HLÍNA PIJE JEDNU KREV ...
    AŤ TEN ČI DRUHÝ PŘEŽIJE,VŽDY NEJVÍC ZTRATÍ ANGLIE JE VÁLKA RŮŽÍ ....