Transponuj +1   Transponuj -1 A38

    B A L A D A O K O R N E T O V I  A  D Í V C E     **0897

 DMI    C      DMI   C G DMI     C       DMI C G DMI 
1.VE SVITU LOUČÍ STÍN SE STÍNU LEKÁ, NAD HRADNÍ DVŮR MRAK TIŠE VPLUL
 DMI     C     DMI    D4 D4 D DF D AMI G     D4 D DF D  
 KDYŽ DÍVKY PLÁČOU, MUŽE VÁLKA ČEKÁ,      NOCI ZBÝVÁ JEN PŮL.

2.   ZA CHVÍLI SVÍTÁ A TAM V JEDNÉ Z VĚŽÍ,KORNET SE LOUČÍ S DÍVKOU SVOU
    ZNAVENÍ LÁSKOU, V LOŽI BÍLÉM LEŽÍ,A NĚŽNÁ SLŮVKA ZNÍ TMOU.

    AMI           D4 D     AMI      D4 D 
REF.:  TADY TO JSOU TVÉ VLÁSKY PLAVÉ,TADY TO TVÁ JE NĚŽNÁ TVÁŘ,
        AMI       D4D       F EMI 
    TADY TO JSOU TVÉ DLANĚ HRAVÉ, ANI NEDÝCHÁŠ.
    TAK TADY SPÍ TVÉ TĚLO KRÁSNÉ, DÍVENKA PLÁČE POTAJÍ,
    HEJ, KORNETE VSTÁVEJ, RÁNO ČASNÉ,KDE SE OČI TVÉ TOULAJÍ.

3.   BITVA UŽ KONČÍ, POUZE KORNET CHYBÍ,ZMÁMENÝ LÁSKOU TVRDĚ SPAL,
    NAD HROBEM ZBĚHŮ, TAM SE SMRTI LÍBÍ,A POVEL DÁVÁ PAL.  REF.: