Transponuj +1   Transponuj -1

    T O  V Š E C H N O  O D N E S  Č A S  - MATUŠKA   **0894
    C 
1.   KDYŽ JSEM BYL CHLAPEC MALÝ, TAK SE MĚ VŽDYCKY PTALI,
                    F 
    ZDA-LI BYCH CHTĚL PÁSAT STÁDA KRAV,
    TAK PROČ PAK SE MĚ PTALI, KDYŽ NAKONEC MĚ DALI,
    D7           G 
    NA LOĎ STAROU A ŘEKLI MI PLAV.
            C F C         F 
REF.:  TO VŠECHNO ODNES ČAS, TO VŠECHNO ODNES ČAS,
    G                              C F C 
    HLAVU ZA TO DÁM, ŽE NEVRÁTÍ SE NIKDY K NÁM,CO VŠECHNO ODNES ČAS

2.   NA VEZDEJŠÍ POUTI, BYLO JEST MI PLOUTI,
    TAM, KDE V MOŘE VTÉKÁ ŘEKY PROUD,
    JEL JSEM PROTI PROUDU, KDYŽ ZŘEL JSEM RODNOU HROUDU,
    POHNUTÍM JSEM NEMOH Z NÍ SE HNOUT.       REF.:

3.   ZA NEJBLIŽŠÍM ROHEM, DAL JSEM LODI SBOHEM,
    KRÁSNOU HOLKU Z RANČE JSEM SI VZAL,
    TAK TU ŽIJU S KONĚM, DOSTAL JSEM JE OBĚ,
    VŠICHNI TŘI TU ŠŤASTNĚ ŽIJEM DÁL.        REF.: