Transponuj +1   Transponuj -1 A04

    B O Ž E  M Ů J  J Á  C H C I  Z P Ě T - HEGEROVÁ 		**0893
    AMI               DMI 
1.   STAŘIČKÝ AUTOBUS ZASTAVÍ PODLE PŘÁNÍ,
       E              AMI 
    VYSTOUPÍM, TAM KDE VES PRVNÍ ZDÍ ZAČÍNÁ,
    V CHALOUPKÁCH VONÍ VŘES, KOSTELÍK VÍŽKU SKLÁNÍ,
    DO STRÁNĚ TĚŽKÝ VŮZ KONÍČEK TÁHNOUT MÁ.
    AMI 
REF.:  SLUNCE PO OKRAJ A STRÁNĚ SAMÝ VŘES
            DMI        AMI 
    A TEĎ SE DUŠE KAJ, A V SRDCI TÍHU NES,
            E            AMI 
    TAK TADY JE MŮJ KRAJ, TAK TO JE MOJE MLÁDÍ,
            DMI          E 
    TAK TO JE DOMOV MŮJ, TAK TO JE DOMOV MŮJ.
    JÁ ŽILA HODNĚ SNŮ A POZNALA JSEM SVĚT,
    UŽ JE TO HODNĚ DNŮ, UŽ JE TO HODNĚ LET,
    CO VÍTR VŠECHNO SMET A ZŮSTALA JEN TOUHA,
    BOŽE MŮJ, JÁ CHCI ZPĚT, BOŽE MŮJ, JÁ CHCI ZPĚT.

2.   PŘES HORY KAMENÍ, ZE SVĚTŮ PLNÝCH BOUŘÍ,
    ZAROSTLOU PĚŠINKOU PO ŠPIČKÁCH PŘICHÁZÍM,
    S DUŠIČKOU MALINKOU, KOUKÁM, JESTLI SE KOUŘÍ,
    Z NAŠEHO STAVENÍ A NEVÍM JESTLI SMÍM.
REF.:  JÁ NEVÍM, JESTLI SMÍM, JÍT JAKO KDYSI DÁL,
    JÁ VÍM, JÁ DOBŘE VÍM, ŽE ŽIVOT NEČEKAL,
    ŽE DVEŘE, KTERÉ ZNÁŠ, PO LÉTECH STARÝM KLÍČEM
    JEN TĚŽKO OTVÍRÁŠ, JEN TĚŽKO OTVÍRÁŠ,
    JÁ ŽILA HODNĚ SNŮ A POZNALA JSEM SVĚT,
    KDE DESET PRÁZDNÝCH DNŮ JE TISÍC MARNÝCH LET,
    KDYŽ VÍTR VŠECHNO SMET A ZŮSTALA JEN TOUHA,
                 E7        F  AMI 
    BOŽE MŮJ, JÁ CHCI ZPĚT,  BOŽE MŮJ, JÁ CHCI ZPĚT.