Transponuj +1   Transponuj -1

    S V Í T Á  V E  T V Ý C H  T V Á Ř Í C H  - FEŠÁCI **0886

    A  D      A   D   A    D A 
REF.:  SVÍTÁ VE TVÝCH TVÁŘÍCH, JSI ZAS HEZKÁ,
    A D      HMI     E 
    SVÍTÁ U TVÝCH ÚST, ZASE JSI MÁ,
    A D      A  D   A D A D 
    SVÍTÁ VE TVÝCH DLANÍCH, CO MI DÁVÁŠ,
    A  D     A  D     A 
    SVÍTÁ I V MÝCH PŘÁNÍCH, KTERÁ ZNÁŠ.

          D           A 
1.   KDYŽ ROSOU ZKRÁPÍŠ TVÁŘ, V LÁSCE PRŠÍ,
     A       HMI       E 
    JÁ POD DEŠTNÍK DÁM VŠECHNO CO MÁM,
    A      D        A 
    TVŮJ SMÍCH, PŘÁNÍ, SEN, NAŠE LÍBÁNÍ.
    A    HMI   E    A 
    A POČASÍ NÁM LEPŠÍ PŘIVOLÁM.          REF.:

2.   UŽ STOUPÁ Z TVÁŘÍ VÝŠ TEN MRAK VLASŮ,
    UŽ NEHROZÍ ZLÝ BLESK Z OČÍ TVÝCH,
    NOC NÁS VÍTÁ TMOU, TY JSI SVÍTÁNÍ,
    TAK TĚ MÁM RÁD, PROSÍM SVIŤ MI DÁL.       REF.:

3.   SVÍTÁ V NAŠICH DVEŘÍCH, TAK POJĎ DÁL,  SVÍTÁ VE TVÝCH TVÁŘÍCH.