Transponuj +1   Transponuj -1

    B E J V A L E J  L O D N Í K             **0883
    AMI       C    G        AMI 
1.   JSEM BÝVALEJ LODNÍK, JÁ DÁVNO OPUSTIL ČLUN,
    HLÍDÁM STAREJ MAJÁK, CO V DÁLCE VYČNÍVÁ Z VLN.
    TEN MAJÁK MŮJ BUDE POMNÍK, TAM SLOŽÍM SEDŘENEJ HŘBET,
    DEJ TEĎ PODRUHÝ NALEJT, UŽ SE CHYSTÁM VYPRÁVĚT.
    F             C       AMI 
REF.:  VÍM, JSEŠ JEŠTĚ MLADEJ A ŽIVOT MÁŠ PŘED SEBOU,
    F            E 
    VÍM, ŽE NENÍ LEHKÝ BÝT SÁM.
    F             C        AMI 
    S TÍM SMÍŘIT SE MUSÍŠ, JAK KAŽDÝ KDO PŘED TEBOU,
    F                    E 
    HLÍDAL TO SVĚTLO, CO UKÁŽE VŠEM CESTU DÁL.

2.   JSOU ZOUFALE SMUTNÝ DLOUHÝ NOCI, KDYŽ BDÍŠ,
    VÍM, ŽE ZKRÁTKA JE NUTNÝ, ZA MLŽNÝ NOCI TÍM SPÍŠ,
    TAM SÁM TAKY POZNÁŠ, ŽE BÍDNEJ ŽIVOT BYS VED,
    NEVÁHEJ SVÝ KOTVY ZVEDNOUT, VŽDYŤ LEPŠÍ JE POZNÁVAT SVĚT.  REF.: