Transponuj +1   Transponuj -1

    D O P I S  Z  O N T Á R I A              		**0882
    AMI           E    AMI   G    G F# F E 
1.   DOSTAL JSEM PSANÍ Z ONTÁRIA, Z TÉ DÁLKY DEJCHNE POESIE,
    AMI7        DMI     E        AMI E 
    OTVÍRÁM LIST, VŠAK MEZI ŘÁDKY JE SKRYTÁ NOSTALGIE.
    ŽE PREJ MÁ PRACHŮ, JAK NÓBL PÁN, KNIHOVNU PLNOU HEMINGWAYE
    A    A7   F6  ADIM E      AMI 
    A NOVEJ VŮZ A TAKY NUDA, KLEPE MU NA VEŘEJE.
    A        A7     D 
REF.:  ODEŠLI MNOZÍ A JEJICH SMÍCH V KEMPECH UŽ NEZAZNÍ,
    ADIM   G   ADIM     G   C        E 
    TOULAVEJ VÍTR V STRUNÁCH JIM HRÁL, MOŽNÁ SONG POSLEDNÍ.

2.   DOSTAL JSEM DOPIS Z ONTÁRIA, PÍŠE MI PŘÍTEL Z EMIGRACE,
    POŠLI MI PROSÍM VZPOMÍNEK PÁR, SEM, DO MÝ NOVÝ ŠTACE.
    SRDCE PREJ NECHAL MALINKEJ KUS LEŽET U CESTY TU NEDĚLI,
    KDE JSME SE SLEČNOU ROMANTIKOU NA TRÁVĚ DOVÁDĚLI.
    A TAK JSEM POSLAL DO ZÁMOŘÍ PÁR STRUČNÝCH VĚT A KOMPLIMENTŮ,
    ŽE SRDCE DÁVNO V TRÁVĚ NENÍ, JEN TROCHA SENTIMENTU.  REF.:

3.   DOSTAL JSEM PSANÍ Z ONTÁRIA, Z TÉ DÁLKY DEJCHNE POESIE,
    DOPIS MALEJ, VŠAK MEZI ŘÁDKY VELIKÁ NOSTALGIE.