Transponuj +1   Transponuj -1

    K L A U N O V A  Z P O V Ě Ď  -  NOVÁK       	 **0873

    HMI     G   A     D    HMI   D     A    D 
1.   JÁ V MLÁDÍ ČASTO PODOBAL SE VÁNKU, A ŘÍKALI MI, ŽE MI ROZUM CHYBÍ,
    HMI     G    A    D  G     C     A      D 
    DNES,DNES UŽ MÁM,UŽ MÁM NA KAHÁNKU A VY SE PTÁTE,PROČ VÁM TO POVÍDÁM,
    HMI    G  A      D   F    EMI   GMI      D 
    TAK SLYŠTE, JÁ MILOVAL JSEM LIDI, A PROTO JIM, NE BOHU SE ZPOVÍDÁM.

2.   ŘÍKALO SE O MNĚ, ŽE PRÝ JSEM KRUTÝ, DRZÝ A HLOUPÝ, NIC PRÝ MI NEVADÍ,
    VÁM,LIDEM,VÁM,VÁM SE TO MLUVÍ, JÁ VŠAK BYL ŠAŠEK A MUSEL JSEM SE SMÁT
    A BÁL JSEM SE,ŽE PLÁČ MŮJ PROZRADÍ,ŽE CHTĚL JSEM LÁSKU SVOU,NĚKOMU DÁT

3.   TEĎ UŽ MI LÍČIDLA ROZEŽRALA TVÁŘ,A MASKA SMÍCHU NAVĚKY MI SPADLA,
    TAM V DÁLCE VIDÍM, VIDÍM SLUNCE ZÁŘ, JÁ ZA TÍM SLUNCEM MUSÍM JÍT.
  RECIT.: Dohrála hudba, opona spadla. Alespoň dneska chci lidskou hrdost mít.
4. PO CELÝ ŽIVOT ROZDÁVAL JSEM SMÍCH,MĚL JSEM RÁD LIDI A ŽIL JSEM PRO POTLESK
    A SNAD JSEM TAKY, SNAD TAKY TROCHU ZPYCH,
    PŘESTO BYCH ROZDAL, VŠECHNO,CO TEĎ MÁM
    VŠAK NEMÁM NIC, MNĚ ZBYL JENOM STESK,
    TAK BĚŽTE VŠICHNI PRYČ, JÁ CHCI UMŘÍT SÁM.