Transponuj +1   Transponuj -1 A92

  *2_  T U  K Y T A R U  J S E M  K O U P I L - NECKÁŘ **0871
    C         A7   DMI           G 
    JAK MŮŽEŠ BÝT TAK KRUTÁ, COPAK NEMÁŠ KOUSKA CITU V TĚLE.
    C                                G 
1.   TU KYTARU JSEM KOUPIL KVŮLI TOBĚ A DAL JSEM ZA NI CELEJ TÁTŮV PLAT,
      C            F     C  G      C 
    TA DÁVNO JEŠTĚ BYLA VE VÝROBĚ A JÁ UŽ VĚDĚL CO TI BUDU HRÁT.
2.   TO JEŠTĚ ROSTLA V JAVOROVÉM LESE A JENOM VÍTR NA TO DŘEVO HRÁL,
    A JÁ UŽ TRNUL, JESTLI NĚKDY SNESE, ŽÁR, KTERÝ VE MNĚ DENNĚ NARŮSTAL.
       AMI             EMI    AMI           G 
    S TOU KYTAROU TEĎ STOJÍM PŘED TVÝM DOMEM,MĚJ SOUCIT ASPOŇ K TOMU JAVORU
    JEN KVŮLI TOBĚ PŘESTAL BÝTI STROMEM, TAK UŽ NÁS OBA (POZVI NAHORU)3X