Transponuj +1   Transponuj -1 D67=

    R Ů Ž E  K V E T O U  D Á L              **0867
    A                 D       A 
1.   TY KDO BLOUDÍŠ SÁM A SÁM, DLAŽBOU MĚST A JEJICH ŠPÍNOU,
        D      A      G  E 
    SMUTKEM DNÍ A NUDOU LÍNOU, JÁ TĚ ZNÁM.
    TY KDO ZTRATIL`S PŘÍZEŇ DAM, KDO JSI LÁSCE USTLAL V HROBĚ,
    ŠKODÍŠ TÍM JENOM SÁM SOBĚ, ŽE JSI SÁM.

     HMI      E    C#MI   F#7  HMI       E    A 
REF.:  PODÍVEJ, KVETE RŮŽE PODÍVEJ, KVETE RŮŽE PODÍVEJ, KVETE RŮŽE TA TVÁ.

2.   TY KDO NEVÍŠ KUDY KAM, SAMOU BÍDOU KONCEM TÝDNE,
    NEMÁŠ MLÁDÍ PRÁVĚ KLIDNÉ, JÁ TĚ ZNÁM.
    KDO SE TOPÍŠ JAKO PRÁM, V NAŠÍ ROZBOUŘENÉ DOBĚ,
    V TÉHLE CHVÍLI PRÁVĚ TOBĚ ZAZPÍVÁM.       REF.:

3.   TY KDO ZNÁŠ SE K DĚTSKEJM HRÁM, AČ TĚ BOSÉ NOHY ZEBOU,
    POČKEJ NA MĚ PŮJDU S TEBOU, JÁ TĚ ZNÁM,
    SLUNCE ZAMKLO ZLATÝ CHRÁM, NOC - TA DÁMA V ČERNÉ RÓBĚ,
    VOLÁ HVĚZDU A JDOU OBĚ PŘÍMO K NÁM.       REF.:

4.   TY KDO VÍŠ, A TY KDO ZNÁŠ, KDO JSI DUŠE CTNÁ A ČISTÁ,
    A KDO V SRDCI KOUSEK MÍSTA PRO MĚ MÁŠ,
    AŽ SE ZKLAMU NEBO AŽ ZTRATÍM VÍRU V TUHLE ŘÁDKU,
    TAK TY MNĚ ZAS NA OPLÁTKU ZAZPÍVÁŠ.       REF.: