Transponuj +1   Transponuj -1

    S E D L O  Z  B O D L Á K Ů  -  K.T.O.       **0864

    A                D 
1.   NOC OBLÍKÁ DO ČERNEJCH ŠATŮ STÍNY,
         A         H7  E7 
    A VELKEJ VŮZ NA NEBI ZŮSTAL STÁT.
        A     A7      D 
    U OHNĚ SUŠÍ SVÝM POTEM ZTVRDLÝ DŽÍNY,
            A        E     A 
    JEDEN Z TĚCH HOCHŮ, KTEREJ NAVYKNUL SE ŠTVÁT.

             D        A 
REF.:  ZA STÁDEM KONÍ A ZA TÍM, KDE SNAD VIDÍ RÁJ,
          A    F#7    H7 E7 
    KDE STROMY VONÍ KOUZELNÝM ÚDOLÍM,
        A   D     A     F#MI 
    JE POSLEDNÍ KE SLUNCI OBRÁCENÁ STÁJ,
          A    E     A 
    TAM ZNAČKA VYPÁLENÁ OHNĚM NEBOLÍ.

2.   JEDEN Z TĚCH HOCHŮ, CO PO RÁNU SE POSADÍ,
    DO SEDLA Z BODLÁKŮ, ZA UZDU KRVAVOU,
    A KTERÝ ČEKÁ, ŽE MOŽNÁ JEDNOU UVIDÍ,
    STŘÍBRNÝ STÁDO PÁDIT ZLATOU OBLOHOU.

REF.:  TAK POKAŽDÝ, KDYŽ TOUHLE CESTOU UTÍKÁ,
    A NESPATŘÍ NA HORÁCH LEDY TÁT,
    TAK DOBŘE VÍ, ŽE ZIMA STÁDA ZAMYKÁ,
    A ŽE MU NEZBÝVÁ, NEŽ SVÝMU SNU SE SMÁT.