Transponuj +1   Transponuj -1 B27

    K A M A R Á D - BRONTOSAUŘI         			 **0860
    D 
1.   MĚSÍC CESTOU SVOJÍ NAD ŘEKOU, KDYŽ HVĚZDY PROVÁZÍ,
                               G     D 
    KAŽDÝ KAMARÁD SI S KYTAROU SVÝ TÓNY NACHÁZÍ, LAJ-LA-LAJ,LAJ-LA-LAJ
        A                        D 
    JDEME SPOLU CESTOU DÁL, ABY OHEŇ VĚČNÝM KAMARÁDSTVÍM PLÁL.

    D        G  A7  HMI A7 D 
REF.:  LAJ-LA-LAJ ........

2.   KDESI V DÁLCE ŽIVOT PROBOUZÍ SE, JINEJ UMÍRÁ,
    JEŠTĚ DNESKA PATNÁCT LET TI BIJE, ZÍTRA ŠEDESÁT, LAJ-LA-LAJ ....
    KAŽDOU VTEŘINU SE USMÍVEJ A V DUŠI PLÁČ A SMUTEK UKRÝVEJ. REF.:

3.   A KDYŽ VLASY TVOJE ŠEDIVÍ, TVÁ PÍSEŇ UTICHÁ,
    MŮŽEŠ S KLIDEM ŘÍCT SVÝ POCTIVÝ JEN AHOJ DO TICHA, LAJ-LA-LAJ ....
    PŘIJDOU TULÁCI TI SBOHEM DÁT, PAK ŠEPTEM ŘEKNOU BYL TO KAMARÁD. REF