Transponuj +1   Transponuj -1

    L K Á  U K U L E L E  T M O U         		**0857
    D        G     D        A           D 
1.   DEN CO DEN DO HLUBIN SE HROUŽÍM, V PEREL ŘÍŠ VSTŘÍC TAJEMNÝM TMÁM,
    D        G    D    E7           A7 
    PO JEDNÉ VŠAK NADARMO TOUŽÍM, NEJKRÁSNĚJŠÍ Z PEREL CO ZNÁM.
    D        E          A7          D 
REF.:  LKÁ UKULELE TMOU,SVOU PÍSEŇ TESKLIVOU,NOC SÁLÁ ŽÁREM VÁŠNĚ A TY SPÍŠ.
    PŘIJĎ NEŽ SE ROZEDNÍ, TAHITI DOKUD SNÍ,NA NEBI DOKUD ZÁŘÍ JIŽNÍ KŘÍŽ
        G           D 
    KYTARA MÁ, AŽ VYLÁKÁ TĚ K MILOVÁNÍ,
        G             E9 A7 
    ORANŽŮ HÁJ SE ZMĚNÍ V RÁJ PAK ZNENADÁNÍ,
    LKÁ UKULELE TMOU SVOU PÍSEŇ TESKLIVOU,NOC SÁLÁ ŽÁREM VÁŠNĚ A TY SPÍŠ

2.   ZA NOCI SVOU PÍSNÍ TĚ LOVÍM, NELZE VÍC MI BEZ TEBE ŽÍT,
    JEDENKRÁT SNAD PŘEC JEN SE DOVÍM, PERLO MÁ, ZDA MOJÍ CHCEŠ BÝT. REF:

3.   KVĚTY BÍLÉ DO SVÝCH SPLEŤ VLASŮ, ZAŠEPTEJ, ŽE RÁDA MĚ MÁŠ,
    V TANCI Z DÁVNÝCH TAHITI ČASŮ, SRDCE SVÉ MI NA VĚKY DÁŠ.  REF.: