Transponuj +1   Transponuj -1

    J A K O  K O T Ě  S I  P Ř Í S T - GROSSMAN    **0853
    A        D      A               E 
1.   MĚSÍC SNÍLEK STOUPÁ NAD SKALOU A ZPÍVÁ SI SVOU PÍSEŇ POMALOU,
    A        A7       D   E             A 
    JE PODOBNÁ TÉ CO JSEM SLOŽIL SÁM, TAK POSLOUCHEJ A NEHLEĎ K HODINÁM

    A                    D  A 
REF.:  JAKO KOTĚ SI PŘÍST A VÍČKA MÍT ZAVŘENÁ ÚNAVOU,
    A                H7    E 
    MÁLO JE MÍST, KDE STARÉ LÁSKY NARÁZ UPLAVOU,
    A                A7     D 
    JEDNÍM Z NICH JE NÁRUČ TVÁ A TUDÍŽ MÁŠ UŽ ZNÁT,
         A                E     A 
    ŽE JAK KOTĚ SI PŘÍST A VÍČKA MÍT ZAVŘENÁ CHTĚL BYCH RÁD.

2.   DNEŠNÍ NOC JE STOKRÁT ZTŘEŠTĚNÁ,A DOZNÁM,ŽE JSEM ŠŤASTNÝ,ŽE TĚ MÁM
    UŽ VÍTR VLAHÝ STOPY BÁZNĚ SVÁL,TAK MŮŽU ŘÍCT, CO LÉTA JSEM SI PŘÁL.
  REF.:
3.   NEVYZNÁM SE PŘÍLIŠ V LICHOTKÁCH,A OBČAS SE TAK STYDÍM,ŽE BYCH PLÁCH
    ZA BLÍZKÝ STROM SE UKRÝT A PAK VÍM,
    ŽE BYCH ŠEPTAL, OVŠEM HLASEM DUNIVÝM.      REF.: