Transponuj +1   Transponuj -1

    A Ž  P Ř I J D E  T A  C H V Í L E          **0851

    F        B      F DMI F  G7   C7  F 
1.   KDYBYS BLOUDIL V DÁLCE ZA HORAMI, ŠTĚSTÍ SVÉ NEPOTKÁŠ,
    F        B    F    C    AMI7 G7 C C7 
    TVÉ ŠTĚSTÍ JE TADY MEZI NÁMI, ČEKÁ AŽ ZAVOLÁŠ.

    F        C    F     B    F   GMI7 C7  F 
REF.:  AŽ PŘIJDE TA CHVÍLE, KDY ČELO TVÉ BÍLÉ, MI ZAŽENE CHMURY A CHLAD.
    AŽ VE HVĚZDNÉ NOCI SÁM BUDU TI MOCI
    ŘÍCT, JAK TĚ MÉ DĚVČE MÁM RÁD.
    B     B6    F   G7          C 
    AŽ ZNAVENA POLIBKY MÝMI, V NÁRUČI MÉ BUDEŠ MI SPÁT,
    F      C7     F    B 
    AŽ PŘIJDE TA DOBA, KDY BUDEME OBA,
     F       GMI7 C7  F 
    TO NEZMĚRNÉ ŠTĚSTÍ SVÝM ZVÁT.

2.   JEŠTĚ DĚVČE NA OSADĚ MLÁDÍ, OHÝNEK NEUHAS,
    JEŠTĚ SLZY OSCHNOU A MY RÁDI SEJDEM SE SPOLU ZAS.