Transponuj +1   Transponuj -1 A110

    Ž E L V A  -  OLYMPIC                 **0842

    C    F     C   F    C    F C F C 
1.   NÉ MOC SNADNO SE ŽELVA PO DNĚ HONÍ,
    C    F    C    F    C    F C F 
    VELMI RADNO JE PLAVAT NA DNO ZA NÍ,
        G             AMI 
    POTOM POČKEJ, AŽ SE ZEPTÁ, NA TO, CO TĚ V MOZKU LECHTÁ,
    C    F    C    F    C  F C F C 
    NIC SE NEBOJ A VEM SI NĚCO OD NÍ.

2.   ABYCH ZABIL DVĚ MOUCHY JEDNOU RANOU,
    ŽELVÍ NERVY OD ŽELVY SCHOVÁM STRANOU,
    JEDNU KÁĎ TAM DÁM PRO SEBE, A PAK ASPOŇ PĚT PRO TEBE.
    VÍŠ MÁ DRAHÁ A ZBYTEK JE POD VANOU.

    C    G    F    C     G   F    C 
REF.:  KDYŽ SI NĚKDO POZOR NEDÁ, JAK SE VLASTNĚ ŽELVA HLEDÁ,
    F          D7 G7 F          D7 G7 
    ONA, HO NA NĚCO NACHYTÁ, I KDYŽ SI TO POZDĚJ VYČÍTÁ.

3.   NÉ MOC LEHCE SE ŽELVA PO DNĚ HONÍ,
    TEN, KDO NECHCE, TAK BRZY SLZY RONÍ,
    JEHO ÚSMĚV SE VYTRATÍ A TO SE MU NEVYPLATÍ,
    MÁ SE NEBÁT ŽELEV A SPOUSTY VODNÍ.        REF.: