Transponuj +1   Transponuj -1

    D E J  S I  H L A V U  D O  M E J C H  D L A N Í   **0840

    C      G        AMI     D7 
1.   DEJ SI HLAVU DO MEJCH DLANÍ, NIC NEŘÍKEJ, NECH UŽ LHANÍ,
    FMI      G       C   F   C 
    DNES NAPOSLED BUDEŠ TAKHLE SPÁT, SPÁT, SPÁT.

2.   MĚJ SI LÁSKU DO SVÍTÁNÍ, VÍC ANI LEŽ NEZACHRÁNÍ,
    CIZÍ RUCE DÁL TĚ BUDOU HŘÁT, HŘÁT.

         F              FMI 
REF.:  RÁNO, AŽ PROBUDÍ TĚ DĚTSKÝ SMÍCH, PAK NAJDEŠ SLZY V OČÍCH SVÝCH,
       C     AMI     C 
    A NIC VÍC, A NIC VÍC, A NIC VÍC.
            F 
    PAK POZNÁM, ŽE NEVÍM, KAM MÁM RUCE DÁT,
        FMI           D        F 
    KDYŽ NEMAJ KOHO OBJÍMAT,ŽE JSOU PRÁZDNÝ, JSOU PRÁZDNÝ,
        G 
    TAK JAKO JÁ, JAKO JÁ, ACH TY HLOUPÁ.

3.   DEJ SI HLAVU DO MEJCH DLANÍ, MÁM V NICH SRDCE ROZERVANÝ,
    JENOM NESMÍŠ NIKDY VÍC UŽ LHÁT, LHÁT, LHÁT.