Transponuj +1   Transponuj -1

    Š E S T  B Í L E J C H  K O N Í - ZELENÁČI      **0836
    A 
1.   JAKO BY ANDĚLŮ CHÓR, TAM Z PŮLNOČNÍ STRANY HOR,
                    A7 
    PÍSEŇ DIVNOU ZAČAL HRÁT, VÍM PROČ VÍTR TEĎ PŘESTAL VÁT,
        D        E               A 
    GOOD BYE JOE, GOOD BYE JOE, ŠEST BÍLEJCH KONÍ UŽ MĚ VEZE TMOU.
        D          E             A 
    SBOHEM VŠICHNI CO JSEM ZNAL, JÁ UŽ SLYŠÍM ZLATEJCH KOPYT CVAL.

2.   TEĎ UŽ VÍM, NENÍ TO SEN, ŽE JE NÁHLE TAK ČERNÁ ZEM,
    NOC BEZ HVĚZD A BEZ MRAKŮ, JENOM ŠEST BÍLEJCH OBLAKŮ.
    GOOD BYE JOE, GOOD BYE JOE, ŠEST BÍLEJCH KONÍ UŽ MĚ VEZE TMOU.
    SBOHEM VŠE, CO MĚL JSEM RÁD, JÁ UŽ VIDÍM BÍLÝ HŘÍVY VLÁT.
3.=1.
    GOOD BYE IRENE, SBOHEM MARTY, GOOD BYE JOE,
    ŠEST BÍLEJCH KONÍ UŽ MĚ VEZE TMOU.