Transponuj +1   Transponuj -1

    H L Á S N Á  T Ř E B Á Ň - MLÁDEK           **0832

    D        F#MI 
1.   HLÁSNÁ TŘEBÁŇ JE KRÁSNÁ
        EMI       A7   D 
    A PROTO KE SVÝ MÁNĚ DO TŘEBÁNĚ ČASTO JEZDIT HLEDÍM,
    D            EMI           A7   D 
    HLÁSNÁ TŘEBÁŇ JE KRÁSNÁ, U MÁNI V TŘEBÁNI SI PROSTĚ LEBEDÍM.

    G        D        EMI    A7    D 
REF.:  DOLE U BEROUNKY ROSTE KAPRADÍ, KOMÁŘI, ŽE KOUŠOU TO NÁM NEVADÍ,
    G         D       E7             A7 
    MÁŇU U ŘEKY, KDYŽ VEČER OBJÍMÁM, TAK BODÁNÍ HMYZU VŮBEC NEVNÍMÁM.