Transponuj +1   Transponuj -1 C73

  *1_  S T A R Á  Z E Ď                    **0827

   A 
1.   ZA MALÝM NÁDRAŽÍM, KAM PADÁ STÍN A DÝM,
    G            D        A 
    MŮŽEM JAK Z KNÍŽKY ČÍST, BÁSEŇ SPADLOU VRABCŮM Z HNÍZD.
    TAM ZA TOU STAROU ZDÍ, VLAKY UŽ NEJEZDÍ,
    G            D       A 
    JEN BODLÁK S KOPŘIVOU SI TIŠE NĚCO VYPRÁVÍ.

         A        E       F#MI 
REF.:  TOULAVÝCH PSŮ, ZTRACENÝCH SNŮ, V POVĚTŘÍ RÁJ,
   D     A        E 
    A MILENCŮ, KDYŽ PŘIJDE MÁJ,
        A    E     F#MI D 
    SVÁ ZÁDA MÁ POPSANÁ JAK POMNÍK,
    A     E       A 
    NENÍ ZBYTEČNÁ TAK JAK SE ZDÁ.

2.   UŽ SE K NÍ NESKLONÍ, VĚTVEMI JABLONÍ,
    JARO CO NAD NÍ KVETLO, DÁVNO UŽ TU NEVONÍ
    KDE BZUČÍ VČELÍ ROJ, TEN SLADKÝ NEPOKOJ,
    BYL TENKRÁT PRO NI, JEJÍ ŠŤASTNOU CHVÍLÍ POSLEDNÍ.
    A TEĎ JEN SNÍ. ......      REF.:

    F#MI        HMI      A    D   E       A 
    V NOCI SI ZÁDA NAROVNÁVÁ, NEŽ JÍ DEN ZAS NOVOU TÍHOU JMEN OBTĚŽKÁ,
  F#MI            HMI       A D      A 
    A KDE JI VÍTR S DEŠTĚM SVLÉKÁ, TAM SE RDÍ NACHEM VŠECH ZDÍ,

3.   DŘÍV U NÍ STÁVAL DŮM, NEŽ VZHŮRU K OBLAKŮM,
    ODNES HO ČERNÝ DÝM A NA PRACH SPÁLIL PLAMEN PUM,
    ZA MALÝM NÁDRAŽÍM, KAM PADÁ STÍN A DÝM,
    STOJÍ TAM SAMOTNÁ, STESK I ŠTĚSTÍ V SOBĚ MÁ.  REF.: