Transponuj +1   Transponuj -1

    S P I N K E J                      **0814

    C          F        C       F 
1.   UŽ SE KONČÍ DEN, UŽ JE ČAS K SPÁNKU, ZDI SE BARVÍ OD ČERVÁNKŮ,
    C        AMI      G 
    HLEĎ, UŽ LAMPÁŘ SVĚTLA ROZSVĚCÍ,
    TAK SI DOČTI STRÁNKU, ZAVŘI KNÍŽKU, HONEM, HUPKY DO PELÍŠKU,
    KOŤATA DÁVNO VRNÍ ZA PECÍ,

    C        F        C       F 
REF;  TAK SPINKEJ, AŤ VE TVÝCH SNECH RŮŽE KVETOU, VONÍ MECH,
    C        AMI   DMI G 
    PRINCEZNA SI HONZU BUDE BRÁT,
    NEŽ PŮLNOC PROSTŘE SÍTĚ, NA VLÁSKY POLÍBÍM TĚ,
    VŽDYŤ I TVÁ MÁMA MUSÍ SPÁT.

2.   ZÁPAD RUDOU BARVU ZTRÁCÍ, OD ŘEKY SE TÁTA VRACÍ,
    MUSÍM JÍT, JE JISTĚ HLADOVÝ,
    AŽ SE USMĚJE, TAK NA CHVILINKU, V OČÍCH SI MU VŠIMNI SYNKU,
    SNAD BUDEŠ JEDNOU TAKY TAKOVÝ, REF: