Transponuj +1   Transponuj -1

    C A R I B O O                  **0805
    AMI         DMI    AMI   E      AMI 
1.   DO RANNÍ MLHY, KDYŽ STÍN TVŮJ SE ŘÍTÍ,O, CARIBOO, O, CARIBOO,
    VELEBNÁ ZÁŘE JAK KOL TEBE SVÍTÍ,O, CARIBOO, O, CARIBOO,
    DMI       AM  I    F6   EMI    F     E7 
    POD TVÝMI KOPYTY ZEMĚ SE BOŘÍ, OČI NÁM HOREČNOU VÁŠNÍ JEN HOŘÍ,
    AMI         DMI    AMI       E    AMI 
    POSPĚŠ SI DŘÍVE NEŽ SLUNCE SE VZNÍTÍ,O, CARIBOO, O, CARIBOO.

2.   ZÁKEŘNÁ RÁNA SE PRODRALA Z HLAVNĚ, O, CARIBOO ......
    PATŘILA TOBĚ, PADL JSI SLAVNĚ, O, .....
    VZRUŠENI STOJÍME NAD CHLADNÝM TĚLEM,ŽIVOT TVŮJ VELIKÝ UPRCHL ČELEM
    POSLEDNÍ STEZKA TĚ ZAVEDLA KLAMNĚ, O,.....

3.   V PLAMENECH POSVÁTNÝCH HRUĎ TVÁ SE PÁLÍ, O, CARIBOO ...
    HLAS PŘEDKŮ VZNEŠENÝCH VOLÁ UŽ Z DÁLI, O, .......
    ODEŠLI OTCOVÉ, PŘELÉTLY MRAKY, A TI CO ZBYLI, TI ODEJDOU TAKY,
    ÚČEL JE VELIKÝ, ŽIVOT JE MALÝ, O , ......