Transponuj +1   Transponuj -1

    B Ě Ž  O  D Ů M  D Á L  -  PACIFIK         **0799
    A             F#MI        HMI      E 
1.   BĚŽ O DŮM DÁL A VŮBEC NIC NEŘÍKEJ, BĚŽ O DŮM DÁL A NEČEKEJ VÍCE,
         A          F#MI      HMI   E    A 
    NĚKDO SE SMÁL, ŽE V TOMHLE STAVENÍ, PŘEBÝVÁ STÍN A POBLEDLÝ LÍCE.

2.   ŘÍKAL JSI LÁSKO, NENÍ TO MÁ VINA,ŽE PŘEŠEL ČAS A ZANECHAL ŠMOUHY,
    ŘÍKAL JSI LÁSKO, TAK TO VŽDY ZAČÍNÁ,NEVIDÍŠ DÁL A CESTY JSOU DLOUHÝ
        F#MI      A         F#MI      A 
REF.:  OČI MĚ PÁLÍ, RUCE MÁM STUDENÝ, KDE KDO TĚ CHVÁLÍ, DOBŘE MU TAK,
         D       C#        D        E 
    PŮJČÍM SI ÚSMĚV OD SOCHY KAMENNÝ, TO CO SE STALO SE MUSELO STÁT.

3.   BĚŽ O DŮM DÁL A LAMPY PLYNOVÝ,SOUHLASÍ S TMOU, ŽE SE TO STÁVÁ,
    SMUTEK SI DÁŠ NA PAPÍR NOTOVÝ,A ZASE DÁL POROSTE TRÁVA.

4.   NEČEKEJ RÁNO, SEBER SI NADĚJE, KDO TĚ MÁ RÁD UŽ NA TEBE ČEKÁ,
    NECHTĚJ MŮJ PLÁČ, PLÁČ KTERÝ NEHŘEJE,NEMŮŽE DÁL, SPOUTANÁ ŘEKA.
REF.:  TĚŽKO SE ŘÍKÁ, SLOVA JSOU ZÁVĚJE,NA MÍSTO LÁSKY PANUJE MRÁZ,
    ŽIVOT JDE DÁL A NIC SE TU NEDĚJE,NIKDO TI NEHODÍ ZÁCHRANNÝ PÁS.

5.   ŘÍKAL JSI LÁSKO, NEBYL JSI JEDINÝ,KDO POZNAL VÍC ZA MALOU CHVÍLI,
    ŘÍKAL JSI LÁSKO, TÝDNY A HODINY,PŘESTO JSI DÁL NEDOŠEL K CÍLI.