Transponuj +1   Transponuj -1 B29

    K L A D I V O  -MATUŠKA      				**0795
  C  G7      C EMI DMI G      C EMI 
1.   BYLO BY TO KRÁSNÝ, BÝT BLESKEM NEBO BOUŘÍ,
    DMI  G7    C EMI  DMI      G 
    BÝT VODOU NEBO TRÁVOU, BÝT VĚTREM CO VÁL
            AMI            AMI 
    BÝT KLADIVEM V PĚSTÍCH, BÝT JISKŘIČKOU V KOUŘI,
           F   C   F    C  F C G        C 
    A KOVADLINOU BÝT A ZNÍT A OCELOVĚ ZVONIT, O,O TO BYCH SI TAK PŘÁL.
    C EMI F  G 
REF:  O - O , O , O 2X
2.   BYLO BY TO KRÁSNÝ, BÝT ZVONEM KTERÝ ZPÍVÁ,
    A DO NEBE SE DÍVÁ A NEBO I DÁL,
    A ZVONÍ, ŽE SVÍTÁ NEBO ŽE SE STMÍVÁ,
    BÝT OBYČEJNEJ ZVON A ZNÍT A OCELOVĚ ZVONIT, O, TO BYCH SI TAK PŘÁL.

3.   BYLO BY TO KRÁSNÝ, BÝT V MELODII TÓNEM,
    TÍM TÓNEM, KTERÝ HLADÍ, JAK HEDVÁBNEJ ŠÁL,
    TÍM TÓNEM CO LADÍ A ZNÍ POD BALKÓNEM,
    BÝT V MELODII TÓN A ZNÍT A OCELOVĚ ZVONIT, O, TO BYCH SI TAK PŘÁL.

4.   BYLO BY TO KRÁSNÝ, BÝT ZVONEM, KTERÝ ZPÍVÁ,
    I KLADIVEM A TÓNEM A BŮH VÍ ČÍM DÁL,
    A ZPÍVAT, ŽE SVÍTÁ NEBO ŽE SE STMÍVÁ,
  A ZVUČET JAKO ZVON A ZNÍT A ZPÍVAT DOBREJM LIDEM,O-O,TO BYCH SI TAK PŘÁL