Transponuj +1   Transponuj -1

    L Á S K O  M Á  J Á  S T Ů Ň U               **0775
    AMI        EMI      D  E   AMI 
1.   JÁ, AČ MÁM SPÁNEK BEZESNÝ, MNĚ VČERA SEN SE ZDÁL,
     AMI      EMI        D   E    F 
    I KDYŽ UŽ DÁVNO NEJSEM S NÍM ,MĚ NAVŠTÍVIL SÁM KRÁL.
        C      G      DMI     AMI 
REF.:  ŘEKL: "LÁSKO MÁ JÁ STŮŇU, SVOJI PÝCHU JÁ JEN HRÁL,
        C       F    C   G  E 
    KVŮLI VÁM SE VZDÁVÁM TRŮNU, KLENOTŮ I KATEDRÁL"

2.   AČ DEN MÁM JINDY POKLIDNÝ, DNES NEVÍM KUDY KAM,
    A TRÁPÍ MĚ SEN OŠIDNÝ A TRÁPÍ MĚ KRÁL SÁM.   REF.: