Transponuj +1   Transponuj -1

    A L K O H O L                      		**0774

REC.:  PŘIVEDLI KLUKA, TOTÁLNĚ OŽRALÝHO NA ZÁCHYTKU,
    POSADILI HO NA PRYČNU A PTALI SE HO.
    JSEŠ TAK MLADEJ A UŽ TOLIK CHLASTÁŠ, ČÍM TO JE? A ON JIM ODPOVÍDÁ.
    A    F#MI D     E    A F#MI D        E 
1.   JÁ MÁM BOL A TEN BOL MĚ BOLÍ, ALKOHOL VŠECHNY RÁNY ZHOJÍ,
    A        F#MI  D        E  A 
    KDYBYCH JÁ MĚL ALKOHOL, OŽRAL BYCH SE AŽ NA MOL.
2.   S DÍVKOU MOU UŽ DÁVNO CHODÍ JINÝ, ALKOHOL,TEN JE TÍM VŠÍM VINNÝ ...
3.   ŠARTRESKA, SLIVOVICE BÍLÁ, WHISKY, GIN TO JE TEĎ MÁ MILÁ, ....
4.   NA PRAHU SVÝHO DOMU SEDÍM, NA PRÁZDNOU FLAŠKU RUMU HLEDÍM, ....
5.   SEDÍM SÁM A PŘEMÝŠLÍM SI LÍNĚ, SEDÍM SÁM A KYTARU MÁM V KLÍNĚ,
    ŽENSKÝ JSOU JEN POTVORY, PRYČ PŘED NIMA ZA HORY.

6.   ŽENSKÝ JSOU JEN Z KŮŽE A MASA, AŤ JE TO JAKÁKOLIV RASA,
    NEJDŘÍV TEBOU POHRDÁ, PAK TĚ K SMRTI UTÝRÁ.

7.   AŽ ZEMŘU, TAK RAKEV DEJTE BOHŮM, KOSTI MÉ VŠAK DEJTE ALKOHOLU,
    KDYBYCH JÁ MĚL MYSLIVCE, OŽRAL BYCH SE VELICE.