Transponuj +1   Transponuj -1

    S E D M  P R Á Z D N Ý C H  D N Ů              **0773

    A        HMI 
1.   VÍŠ CO JE PLÁČ A PROČ HOŘCE CHUTNÁ,
      E           F#MI 
    PROČ MOJE TVÁŘ ZDÁ SE BÝT SMUTNÁ,
        D        DMI             A 
    LÁSKA MI ODEŠLA A JÁ TU PO NÍ MÁM JEN PÁR BLÁHOVÝCH SNŮ,
    E        D         A  E 
    A SEDM PRÁZDNÝCH A SEDM PRÁZDNÝCH DNŮ.

2.   TICHEM A TMOU KROKY MI ZNĚJÍ, DO UŠÍ JDOU, RUCE SE CHVĚJÍ,
    LÁSKA SE NEVRACÍ JÁ JI UŽ NEČEKÁM, JEN SNÍM PÁR HLOUPÝCH SNŮ,
    A SEDM PRÁZDNÝCH A SEDM PRÁZDNÝCH DNŮ.
    D                A 
REF.:  VÍM CO JE PLÁČ, CHODÍM S NÍM SPÁT,
    D        H7        E 
    ZNÁM KAŽDOU TVÁŘ, KTERÁ SE CHODÍ DO MÝCH SNŮ SMÁT.

3.   LÁSKOU UBLÍŽIT MŮŽE JEN HLOUPÝ, KDO JI CHCE MÍT, AŤ SI JI KOUPÍ,
    MŮŽE JI ZAHODIT, KDYŽ JÍ MÁ RÁNO DOST, ZBUDE JEN TROCHA SNŮ,
    A SEDM PRÁZDNÝCH A SEDM PRÁZDNÝCH DNŮ.