Transponuj +1   Transponuj -1

    M Á M  R Á D  K R Á S N É  D Ě V Č E        **0764
    A     D     A   E7        A 
1.   ZA NOCI STŘÍBŘÍ SE ŘEKA, VLNKY ZA VLNKAMI JDOU,
    A TAM NA LODIČCE ČEKÁ CHLAPEC NA DÍVENKU SVOU.
    D          A      D        C#  E7 
    A Z LODIČKY SKRYTÉ V OLŠOVÍ, TOUŽEBNÁ PÍSNIČKA NOCÍ ZNÍ,
    A        E      A D A 
REF.:  JÁ MÁM RÁD TO KRÁSNÉ DĚVČE ZA ŘEKOU,
              E        A A7 
    VŽDY, KDYŽ MĚSÍC PLÁ, SEDÍM U VESLA,
    D                A    A     E   A 
    A KDYŽ JEJÍ HLAS ZASLECHNU V DALEKU,  PLUJI TIŠE ZA ŘEKU.

2.   OLŠE SE NAD VODOU KLONÍ A SMÁČÍ V NÍ VĚTVE SVÉ,
    NA LOUKÁCH ZA ŘEKOU VONÍ OCÚNY MÁMIVÉ.
    A CHLAPEC DÍVÁ SE NA MĚSÍC, JAKO BY CHTĚL TAKÉ JEMU ŘÍCT. REF.: