Transponuj +1   Transponuj -1

    N A B I T E J  S Á L  - BRONTOSAUŘI         **0762

    AMI   E    AMI    E        AMI 
1.   NABITEJ SÁL ANI NEDÝCHAL, ZAVŘEL JSI OČI A HRÁL,
    AMI   E     AMI     E      AMI 
    NAJEDNOU ZNOVU JSI KLOPÝTAL, KDE OHEŇ RUCE HŘÁL.

    AMI   E    AMI    E           AMI 
2.   NABITEJ SÁL ANI NEDÝCHAL, PROTOŽE VŠECHNO JSI DAL,
            DMI        E        A DUR 
    UHASLA FORBÍNA A ÚSTA DO TICHA ZAKŘIČÍ TOHLE JÁ ZNÁM.

    A                 HMI        E 
REF.:  STRÁNĚ A LOUKY A NEJHEZČÍ HOLKY CO PO NICH SE TOULAJÍ,
        HMI   E    HMI     E              A 
    VÍM, OHNI JAK PRASKÁŠ A POD STAREJ MASKÁČ SE VŠECHNY SNY SCHOVAJÍ.
    ZNÁM HVĚZDNATÝ NEBE A K RÁNU, KDYŽ ZEBE JAK BODNE HORKEJ ČAJ,
    VŠECHNO JE ZPÁTKY, TAK MEZI ŘÁDKY PŘEČTI O CO JSEM STÁL.

3.   NABITEJ SÁL ANI NEDÝCHAL, ZAVŘEL JSEM OČI A HRÁL,    REF.: