Transponuj +1   Transponuj -1

    S W I N G  II      **0760
    C        F     C 
    DEJTE BACHA, ZAČNU ZPÍVAT, TEĎ.
    C E7 C      F   C      G       C 
REF.:  MÁVÁ BÍLÝM ŠÁTKEM MÁVÁ, V DÁLCE MI MIZÍ HLAVA TMAVÁ,

1.   JEŠTĚ TEĎ MI NA MÝCH ÚSTECH PÁLÍ JEJÍ RET,
    A JÁ MYSLEL, ŽE TO SKONČÍM HNED,
    MALÁ CHVÍLE SUPĚNÍ, NEŽ ZAJEDE ZA LES,
    PAK ZAS PO MNĚ NEŠTĚKNE ANI PES.
    C        C7   F     FMI        C 
REF2.: ŘEKL JSEM SI NEJEDNOU, NEBLÁZNI, JSEŠ NA TO MOC STAREJ,
                C7   F    FMI     C 
    NECH BEJT TU HOLKU NEZBEDNOU, TYHLE CITY TĚ PŘECE NEDOBĚHNOU,
     F       G      C  F     G    C 
    TY JSI STROM ŽIVOTA V ZAHRADĚ A JÍ TEČE MLÍKO PO BRADĚ. REF.:

2.   PŘISÁM BOHU, ŽE AŽ ZASE PŘÍŠTĚ PŘIJEDE, UKÁŽU JÍ CO CHLAP DOVEDE,
    REF2.: ŘEKL JSEM SI .....
3.   NEDOKÁZAL DÍVCE NĚŽNÉ CO DOVEDE MUŽ, ONA TOTIŽ NEPŘIJELA UŽ.