Transponuj +1   Transponuj -1

    H Á D Á M  P O T Ř E T Í    - PALEČEK A JANÍK    **0758

    C     AMI C      AMI 
1.   HÁDÁM POTŘETÍ, PROČ SE V OBJETÍ
    DMI    EMI     F     G 
    MOJE TOUHA NEROZPLYNE STEJNĚ JAKO DŘÍV,
        C     AMI  C    AMI 
    KDYŽ TVÁŘ MI ZACLONÍ, VLASY ZAVONÍ,
       F   EMI  DMI      F  C F C F C F 
    NEPOZNÁVÁM SEBE SÁM, A PAK UŽ POTŘETÍ HÁDÁM.

2.   MNĚ NÁHLE, NÁHLE ZTICH ZBYLÝ DÍVČÍ SMÍCH,
    PŘI TOM HO VŠAK NEPOSTRÁDÁM, JAK TOMU BYLO DŘÍV,
    KDYŽ TVÁŘ .......  POČTVRTÉ.

3.   HÁDÁM PO PÁTÉ, HÁDÁM PO PÁTÉ,
    KDY KONEČNĚ ZVONEK ZAZVONÍ, STAČÍ JEN ABY KÝV,
    VLASY VÍC UŽ MI NEZAVONÍ,VŠE BUDE JAKO DŘÍV.
    HÁDÁM PO PÁTÉ, HÁDÁM PO PÁTÉ, NEPOZNÁVÁM SEBE SÁM,
    A TAK UŽ POPÁTÉ HÁDÁM, POPÁTÉ HÁDÁM.