Transponuj +1   Transponuj -1 C93

    Z D Á  S E ,  Ž E  A Ž  S E M  T Y LOUKY VONÍ CDUR **0755
    A                              G A 
1.   ZDÁ SE, ŽE AŽ SEM TY LOUKY VONÍ, ZDÁ SE, ŽE AŽ SEM MĚ RÁDA MÁŠ,
    ZDÁ SE, ŽE AŽ SEM TEN ORLOJ ZVONÍ, NA NÁMĚSTÍ LIDI NESPOČÍTÁŠ.
    
REF.:  VÍM O JEDNOM MÍSTĚ, KTERÉ JE NA JEDNÉ ZE STA VĚŽÍ,
    KDYŽ SI STOUPNEŠ NA TO MÍSTO, U NOHOU TI MĚSTO LEŽÍ.

2.   ZDÁ SE MI, ŽE SLYŠÍM, JAK MĚ VOLÁ, STARÉ MĚSTO S MOSTY, VĚŽE, CHRÁM,
    ZDÁ SE, STARÁ OPREJSKANÁ ŠKOLA, ZDÁ SE, VOLÁ VRAŤ SE ZPÁTKY K NÁM.
    G             E          A 
REF2.: VÍM O JEDNOM MÍSTĚ, NA KTERÝ SE VRÁTÍM JISTĚ A RÁD,
    KDYŽ SI STOUPNEŠ NA TO MÍSTO, HODNĚ DLOUHO ZŮSTANEŠ STÁT. INSTR REF 3=2