Transponuj +1   Transponuj -1

    D Í K  Ž E  S M Í M  P Á R  P Ř Á T E L MÍT - BOBEK ADUR **0749

    G          AMI       D 
1.   ACH JÁ SE MÁM, VŽDYŤ JÁ JSEM PÁN I KMÁN,
    G             EMI 
    JÁ ZKOUŠÍM DÁL JAK JULIET BÝT,
    G            C   HMI   EMI 
    KDYŽ JSEM JAK PRÁM, JEN TOUHOU BLÁZNŮ HNÁN,
        G      D     G 
    ŘÍKÁM, DÍK, ŽE SMÍM PÁR PŘÁTEL MÍT.

2.   JÁ ZNÁM LET I PÁD A UMÍM RYCHLE VSTÁT,
    VÍC NEPÁTRÁM ODKUD JSEM SLÍT,
    JÁ DÁL JSEM ŽIV A ŘÍKÁM JAKO DŘÍV,ŘÍKÁM
    DÍK, ŽE SMÍM PÁR PŘÁTEL MÍT.

    C     A      D     G 
REF.:  MÍT DLUHŮ MÍŇ, MOH JÁ ŽÍT MOŽNÁ SNÁZ,
    C        A    D     G 
    VŠAK S DÍROU PLÁŠŤ NESPÁLÍ NIKDY MRÁZ,
     C    DMI     AMI        G 
    TO DÁ SE SNÝST,ŘÍKÁM JÁ, KDYŽ MÁM CHUŤ KLÍT,
            D     G 
    JEN KDYŽ SMÍM PÁR PŘÁTEL MÍT.