Transponuj +1   Transponuj -1

    J Á  B Ý V A L  H O D N Ý  T Á T Y  S Y N  - BOBEK  **0748
    C        EMI     F   G  C 
1.   JÁ BÝVAL HODNÝ TÁTY SYN, TO KDEKDO O MNĚ VÍ,
         DMI       F    C G 
    BYL JSEM KOVBOJ, MYL JSEM OKNA, NÁDOBÍ,
         C     E       F       EMI 
    MĚL JSEM MÁLO DO ZAČÁTKU, JAK ČAS MÍJEL, JEŠTĚ MÍŇ,
      AMI     D   AMI      D 
    PAK PŘIŠLO RÁNO RÁN, JÁ BYL JSEM DOTÁZÁN,
        F        AMI       G 
    JESTLI NECHTĚL BYCH SE VELKÝM HERCEM STÁT.
     F EMI DMI C  G      C 
    MLÁDÍ SVÉ JÁ NA HŮL ZAČAL BRÁT.

2.   KDYŽ ZÁHY NASTAL LEPŠÍ ČAS, JÁ MOC DOBŘE JSEM SI STÁL,
    A KOVBOJ RYCHLÝM CVALEM ZMIZEL V DÁL,
    A SMÁT SE JEN A SÓLO HRÁT TO BYL MŮJ IDEÁL,
    LÉTY PRÝ JSEM ROST A ROST, LECKDO SLAVNÝ BYL MŮJ HOST,
    CO MĚ ČEKÁ JÁ JSEM NEMĚL TUŠENÍ.
    JÁ SE SMÁVAL RADÁM ZKUŠENÝCH.

3.   CO ŘÍCI VÁM, KDYŽ VZPOMÍNÁM, JAK HLADCE OHOLEN,
    JÁ NÁHLE ZRCADLEM BYL OSLOVEN,
    TAK SE DÍVÁŠ, TAM KDE MÍVÁŠ KLIDNÝ VÝRAZ KAŽDÝ DEN,
    VŠAK KDEPAK JE TVŮJ HLAS, KAM SE PODĚL TMAVÝ VLAS,
    TAK JEN V KOUTĚ TIŠE STŮJ A POSLOUCHEJ.
    HRÁT DÁL SMÍŠ JEN ROLI VÝPRODEJ.
    JIPI JÁ-JÁ-JOU, JIPI JÁ-JÁ-JEJ, JSEŠ CHLAP TAK SVÉ DOJETÍ SKREJ.
    HRÁT DÁL SMÍŠ JEN ROLI VÝPRODEJ.

4.   SLADKÁ VŮNĚ POMERANČŮ A TEN KOVBOJ JAK HO ZNÁM,
    JE STÁLE MLÁD SNAD DÍKY ZÁPLATÁM,
    SVOJE MÍSTO S DOBROU RADOU JINÝM BLÁZNŮM PŘENECHÁM,
    STEJNĚ NEMÁM NADÁNÍ, SNAD JINDE JE MÉ POSLÁNÍ,
    PROČ JEN MLÁDÍ SVÉ JÁ NA HŮL ZAČAL BRÁT.    5. = 1.