Transponuj +1   Transponuj -1

    P O J Ď  S T O U P A T  J A K  D Ý M - BOBEK   **0746

    C          F      G        C 
1.   POJĎ STOUPAT JAK DÝM, AŽ TAM KAM JEN PTÁCI MOHOU:]
            G      C 
    PLOUT PO NEBI JEN, VÝŠKOU BÝT OPOJEN,
            G                C 
    JEN SVÉ SNY SI MŮŽEŠ VZÍT, TAM, KDE VLÁDNE VĚČNÝ MÍR A KLID.

2.   POJĎ STOUPAT ......
    PLOUT PO NEBI JEN, VÝŠKOU BÝT OPOJEN,
    JAKO DÝM Z MÉ DÝMKY NEBEM PLUJ, ZA SEBOU NECH ZEM A SMUTEK SVŮJ.