Transponuj +1   Transponuj -1

    H O ,  H O  W A T A N A Y               **0743
    A          G      A 
1.   SPINKEJ MŮJ MALIČKÝ, MÁŠ V OČÍCH HVĚZDIČKY,
          G      D      A 
    DÁM TI JE DO VLASŮ, TAK USÍNEJ, TAK USÍNEJ,

REF.:  HO, HO WATANAY, HO, HO WATANAY, HO, HO WATANAY,
    KIOKENA, KIOKENA.
2.   SLADKOU VŮNI NESE TI, NOČNÍ MOTÝL Z PERLETI,
    VÁNEK HO KOLÍBÁ, UŽ USÍNÁ, UŽ USÍNÁ,

3.   V LUKÁCH TO ZAVONÍ, RÁD JEZDÍŠ NA KONI,
    MÁ BARVU HAVRANÍ, JAK UHÁNÍ, JAK UHÁNÍ,

4.   V DLANI MOTÝL USÍNÁ, HVĚZDIČKA UŽ ZHASÍNÁ,
    VÁNEK CO JI K TOBĚ NES, AŽ DO LÉTA TI ODLÉTÁ.