Transponuj +1   Transponuj -1

    T A M  V  D Á L C E  T A M  V  H O R Á C H -BOBEK  **0739
    A        D    A                E 
1.   KDO VÍTR SIL, TEN VÍTR SKLÍZÍ, ŽIVÝM PŘÍKLADEM JÁ JSEM VÁM,
    A         D     A             E    A 
    VŠEM DÍVKÁM JSEM LÁSKU JEN SLÍBIL, ZA TREST TOULÁM SE ŽIVOTEM SÁM,
       D            A                  E 
   SVŮJ CÍL VZDÁLENÝ V MODREJCH HORÁCH,NIKDY NESPATŘÍM MĚSTSKÝ PRACH JÍM
        A     D    A              E    A 
    JÁ MĚL ZŮSTAT V TÉ ZEMI KAM PATŘÍM, KTEROU VÍDÁM TEĎ POUZE KDYŽ SNÍM.
    D                A                 E 
REF.:  TAM V DÁLCE, TAM V DÁLCE, TAM V HORÁCH, HEJNO SKŘIVANŮ ZPÍVÁ JAK DŘÍV
       A     D     A          E     A 
    MALÝ DŮM DÁL OBRŮSTÁ PSÍM VÍNEM, KOLEM ALEJE SLÁDNOUCÍCH SLÍV.

2.   A TEN DEN, KTERÝM JSEM SE LOUČIL, TAK RÁD BYCH TEĎ PŘILÁKAL ZPĚT,
    TOLIKRÁT JÁ SI TÍM HLAVU LÁMAL, CO SLÍBIL MI ZRÁDCE SVĚT.
    TVÉ SLZY JAK DÉMANTY ZÁŘÍ, JÁ NOSÍM JE PO KAPSÁCH,
    STÁLE ZPÍVAJÍ PÍSNIČKU NĚŽNOU, JEDNOU PŘEKROČÍM OPĚT TVŮJ PRÁH. REF.: