Transponuj +1   Transponuj -1

    T Ř I  B R A T Ř I  -  SPIRITUÁL KVINTET       **0732
    AMI           G    AMI          DMI   C E 
1.   TŘI BRATŘI ŽILI KDYS V ZEMI SKOTSKÉ, V DOBĚ TĚŽKÉ JIM SOUZENO ŽÍT
      AMI               DMI   AMI 
    TI KOSTKAMA METALI, KDO MUSÍ JÍT, KDO MUSÍ JÍT,
    F       C     G    AMI G AMI G 
    KDO Z NICH MÁ NA MOŘI PIRÁTEM BÝT.

2.   LOS PADL A HENRY UŽ OPOUŠTÍ DŮM,AČ JE NEJMLADŠÍ Z NICH, VYBRÁN BYL
    BY KORÁBY PŘEPADAL NA MOŘI ŽIL, NA MOŘI ŽIL.
    SVÉ BRATRY Z NOUZE TAK VYSVOBODIL.

3.   PO DOBU TAK DLOUHOU JAK ZIMNÍ JE NOC,A TAK KRÁTKOU JAK ZIMNÍ JE DEN
    UŽ PLAVÍ SE HENRY, KDYŽ PŘED SEBOU OBJEVÍ LOĎ, PYŠNOU LOĎ.
    NAPNĚTE PLACHTY A KANÓNY VEN.

4.   ČÍM KRATŠÍ BYL BOJ, TÍM BYL BOHATŠÍ LUP,
    Z VLN UŽ ČNÍ JEN ZVRÁCENÝ KÝL,
    TEĎ HENRY JE BOHÁČ, KDYŽ BOHÁČE OLOUPIL, LOĎ POTOPIL.
    SVÉ BRATRY Z NOUZE TAK VYSVOBODIL.

5.   DO ANGLIE STARÉ DNES SMUTNÁ JDE ZVĚST,
    ŠPATNOU ZPRÁVU DNES DOSTANE KRÁL,
    KE DNU KLESLA PYŠNÁ LOĎ, POKLADY HENRY SI VZAL, SI VZAL.
    STŘEZTE SE MOŘE, VLÁDNE TAM DÁL.