Transponuj +1   Transponuj -1

    J Á  T A M  B Y L  - OLYMPIC            **0729
    EMI                 D   C   EMI 
1.   ZEPTEJ SE MĚ JÁ TI ODPOVÍM,TÍM SE VŮBEC NEHŘEŠÍ
    ZEPTEJ SE MĚ, JÁ TI PROZRADÍM, KDE MÁ LÁSKA PŘÍSTŘEŠÍ
      G G# A     EMI 
REF:  [:HM,HM,HM JÁ TAM BYL:]

2.   ZEPTEJ SE MĚ VĚČNOU OTÁZKOU,PTEJ SE JEDNU ZA DRUHOU
    COPAK JE TAM DÁL TAM ZA LÁSKOU,CO JE DÁL TAM ZA DUHOU  REF:
    AMI                    EMI 
RF:   STAL JSEM SE TAM SVĚDKEM SPOUSTY LIDSKÝCH ZÁZRAKŮ
    NEPOZNAL JSEM SMUTEK,ZÁVIST ANI PLÁČ
    VIDĚL JSEM TAM NEBE STÁLE MODRÉ BEZ MRAKŮ
    D       C     D      C 
    NĚKDO ŘEK BY JE TO RÁJ,JENŽE JÁ TAM BYL
    KAŽDÝ TAM MÁ NEUSTÁLE DOBROU NÁLADU
    NESLYŠEL JSEM NIKDY ŘÍKAT JÁ MÁM VZTEK
    CHCEŠ-LI TAM JÍT MUSÍŠ ZNÁTI JEDNU ZÁSADU
    D        C        D    C      EMI 
    KAŽDÝ V SOBĚ CESTU SKRYL JE DLOUHÁ MNOHO MIL,JÁ TAM BYL,JÁ TAM BYL

3.   ZEPTEJ SE MĚ ,DÁM TI SVĚDECTVÍ,KDE JEN LÁSKA USÍNÁ
    KDE JE CESTA ZPÁTKY DO DĚTSTVÍ,VE TVÝCH OČÍCH ZAČÍNÁ  REF: