Transponuj +1   Transponuj -1

    H L E D E J  D Á L                  **0727
    C    DMI            EMI 
1.   TY KDO DÁL BEZ CÍLE BLOUDÍŠ,KUDY KAM SNAD NEVÍŠ SÁM
       G               AMI 
    JAK SLEPÝ HLEDÁŠ V TEMNOTÁCH, KDYŽ ŠTĚSTÍ LEŽÍ NA DOSAH
       F    C      G      C G   C 
    JÁ TOBĚ RADU DÁM, NEVĚŠ HLAVU,HLEDEJ DÁL,HLEDEJ DÁL
2.  HLEDEJ DÁL VE VŮNI KVĚTŮ KTERÉ Z JARA ROZKVETOU
    A V TŮNI PLNÉ LEKNÍNŮ A NA SLUNCI I VE STÍNU
    JEN POSLYŠ RADU MOU, NEVĚŠ HLAVU,HLEDEJ DÁL, HLEDEJ DÁL
        F     EMI     F 
REF:  HLEDEJ DÁL ,HLEDEJ DÁL, VŠECHNO MÁŠ VE SVÉ MOCI
                   C 
    STAČÍ MÍT NA TO OČI,HLEDEJ DÁL
        F                C 
    I KDYŽ ZDÁ SE ŽE VÍTR VŠECHNY STOPY SVÁL
        G            C  G    C 
    NIKDY NEVĚŠ HLAVU SVOU ,HLEDEJ DÁL,HLEDEJ DÁL

3.   HLEDEJ DÁL VE ŠŤASTNÝCH RODINÁCH ,KDE ZVONÍ DĚTSKÝ SMÍCH
    A V DÍVČÍCH OČÍCH BEZELSTNÝCH, KDE LÁSKA PLANE JAKO VÍCH
    ČISTĚJŠÍ NEŽ SNÍH,NEVĚŠ HLAVU,HLEDEJ DÁL,HLEDEJ DÁL

4.   HLEDEJ DÁL A POZNÁŠ VZÁPĚTÍ, ŽE SVĚT MÁ PLNO KRÁS
    HLEDÁNÍ PŘEC NEBOLÍ, KRÁSY JSOU VŠUDE V OKOLÍ
    A TROCHU I V KAŽDÉM Z NÁS, NEVĚŠ HLAVU,HLEDEJ DÁL,HLEDEJ DÁL