Transponuj +1   Transponuj -1

    M A R N Ě  V O L Á Š  Z E  S N A  M O J E  J M É N O  **0724
    E        H7    C#MI A          E 
1.   MARNĚ VOLÁŠ ZE SNA MOJE JMÉNO, TEĎ UŽ TĚ SOTVA USLYŠÍM,
    E        H7    C#MI F#        H7 
    MARNĚ VOLÁŠ ZE SNA MOJE JMÉNO, JÁ SI DAL VATU DO UŠÍ,
    E 
    KDYŽ SVOJE PRÁZDNÝ RUCE JSEM TI NABÍZEL,
    A          C#MI 
    TO ZDÁLO SE TI MÁLO, TAK BOHUŽEL,
    E                     A   E     H7   E 
    PAK SBALIL JSEM SI DO RANCE SVÝCH ŠVESTEK PÁR, Z LÁSKY TVÉ ZBYL CÁR.

2.   PRAŠNOU CESTU ŠLAPU KŘÍŽEM KRÁŽEM, V PATÁCH MÁM STOVKY DLOUHÝCH MIL,
    PRAŠNOU CESTU ŠLAPU KŘÍŽEM KRÁŽEM, CESTOU JEŽ NEMÁ ŽÁDNEJ CÍL,
    AŽ MĚ ZÍTRA RÁNO PTÁCI PROBUDÍ, HLASY VĚŽNÍCH ZVONŮ TI PROZRADÍ,
    PROČ MUSEL JSEM TI ZČISTA JASNA SBOHEM DÁT, NENÍ TU O CO STÁT.

3.   SLUNCE PRAŽÍ, ZEM JAK VÝHEŇ SÁLÁ, JÁ ŠLAPU HORKOU HLÍNU DÁL,
    SLUNCE PRAŽÍ, ZEM JAK VÝHEŇ SÁLÁ, TAK HLEDÁM STÍN VE KLÍNU SKAL,
   STOJÍ CHATA Z HRUBÝCH TRÁMŮ SROUBENÁ,NADE DVEŘMI ZREZAVĚLOU PODKOVU MÁ
    VIDÍM DÍVKU V BÍLÉ ŘÍZE NA ZÁPRAŽÍ STÁT, TÝ CHCI SVÉ PÍSNĚ HRÁT.