Transponuj +1   Transponuj -1

    P O R A N Ě N É  K O L E N O  -  PACIFIK      **0723

    AMI         G 
1.   PORANĚNÝ KOLENO, TO MÍSTO JMÉNO MÁ,
    KRVÍ ZPITÁ ZEMĚ, CO TANCE DUCHŮ ZNÁ,
    BÍDU PSANCŮ ŠTVANEJCH A Z KULOVNICE STRACH,
    F             E 
    ZEMĚ, KTERÁ SKRÝVÁ ZLATEJ PRACH.

2.   DÝMKY MÍRU ZHASLY A ZOUFALSTVÍ JDE TAM,
    NA PAHOREK MALÝ, KDE Z HANBY STOJÍ CHRÁM,
    Z HANBY BLEDEJCH TVÁŘÍ, CO PREJ DOVEDOU ŽÍT,
    F         E       AMI 
    S PÍSMEM SVATÝM PŘES MRTVOLY JÍT.

    AMI           F      C 
REF.:  AŽ Z VĚTRNEJCH PLÁNÍ ZAZNÍ MOCNÝ HLAS,
        AMI     C    AMI 
    ZAZNÍ HLAS, ZAZNÍ HLAS TOUHY MÝ,
    SIOUXOVÉ TÁHNOU Z REZERVACÍ ZAS,
    TÁHNOU ZAS, TÁHNOU ZAS, STATEČNÍ.

3.   PORANĚNÝ KOLENO JE MÍSTO PROKLATÝ,
    SIOUXOVÉ TÁHNOU, JAK TENKRÁT PŘED LÉTY,
    POŠLAPANÝ PRÁVO, KDO V ZEMI OTCŮ MÁ,
    TOMU SLOVA JSOU TAK ZBYTEČNÁ.

4.   PORANĚNÝ KOLENO, AŤ HOŘÍ KRISTŮV KŘÍŽ,
    DĚTEM TÝHLE ZEMĚ, AŤ SLUNCE VYJDE BLÍŽ,
    LÁSKA KVETE KRAJEM A PÍSNĚ ZNĚJÍ DÁL,
    TAM KDE HRDÝ SIOUX VĚČNĚ STÁL.     REF.:

5.   ČERNÝ HORY V DÁLCE PRÝ OTVÍRAJÍ DEN,
    TAM Z JESKYNĚ VĚTRU K NÁM MESIÁŠ JDE VEN,
    VOJÁK HLAVU SKLOPÍ A K NOHÁM HODÍ ZBRAŇ,
    POCHOPÍ, KDO SPLATIL KRUTOU DAŇ.

6.   TŘISTA BOJOVNÍKŮ, TAK JAKO JEDEN MUŽ,
    NEPROKLÁL JIM SRDCE ZLÝ NENÁVISTI NŮŽ,
    PRO KOUSEK SVÝ ZEMĚ SVŮJ ŽIVOT PŮJDOU DÁT,
    JEJICH DĚTI CHTĚJ SI TAKY HRÁT.