Transponuj +1   Transponuj -1

    K D Y Ž  J S E M  B E J V A L  T R A M P - OLYMPIC **0720

    AMI 
1.   KDYŽ JSEM BEJVAL TRAMP, ŠEL JSEM PO STEZKÁCH,
                E AMI 
    SE MNOU DOBRÁ HOLKA, NEHEZKÁ.
    MĚLA DLOUHEJ VLAS, AŽ DOLŮ PŘES BOKY,
    PĚKNÝ DRSNÝ RUCE, OČI DIVOKÝ.

    D                     AMI 
REF.:  MĚ SI CHYTLO MĚSTO, MOŽNÁ S JINÝM JEZDÍVÁ,
    D 
    MYSLÍM NA NI PŘESTO, I KDYŽ BYLA OŠKLIVÁ.
    E 
    PÍSNĚ HRÁLA, LÁSKOU PLÁLA, TO TEĎ NEMÍVÁM.

2.   ONA BYLA ZVLÁŠTNÍ ŽÁBA, LOUTKA OSPALÁ,
    SVOJI KRÁSU V SOBĚ SKREJVALA.
    KDYŽ JSEM BEJVAL TRAMP, DÁL OD MĚST A VIL,
    TAM JÁ V NÍ TU KRÁSU OBJEVIL.          REF.:

3.   KDYŽ JSEM BEJVAL TRAMP, DÁL OD MĚST A VIL,
    TAM JÁ V NÍ TU KRÁSU OBJEVIL.
    SNAD JI NAJDU ZAS, PŮJDU PO STEZKÁCH,
    NETOUŽÍM PO SVŮDNEJCH HOSTESKÁCH.