Transponuj +1   Transponuj -1

    Z A V Ř I  O Č I        - OLYMPIC        **0718

    C             E7 
1.   ZAVŘI OČI, POSLOUCHEJ MOU PÍSEŇ,
        F            C 
    SVĚT SE TOČÍ I KDYŽ NĚKDY TÍSEŇ MÁŠ,
          DMI         G 
    ZNÁM KRAJ PLNÝ KOPRETIN, ŘEKY PROUD A VLÍDNÝ STÍN,
        F        C 
    PTÁM SE KOMU PRVNÍ PUSU DÁŠ,
        AMI               EMI 
    PROČ JE TVŮJ KLÍN POUZE STROM, CO MÁLO RODÍ,
        F             C 
    KDO TI V TOUZE LÍP NEŽ JÁ POHLADÍ TVÁŘ,
        DMI           G 
    MOUDRÉ KNIHY UMÍŠ ČÍST, KOLIK PTÁCI MAJÍ HNÍZD,
        F            C 
    PROČ SI MYSLÍŠ, ŽE JE KAŽDÝ LHÁŘ.
        DMI           G 
REF2.: PRVNÍ PLÁČ AŽ USLYŠÍŠ, PRVNÍ VĚTU,
        DMI           E7         A 
    TEHDY ŠTĚSTÍ POCHOPÍŠ, MÁ SE K SVĚTU DÍTĚ TVÉ, DÍTĚ TVÉ.
        F      G  C     F       G   E F G C G7 
    MALÝ PRINC TI LÁSKU PŘINÁŠÍ, MALÝ PRINC TI LÁSKU PŘINÁŠÍ.

2.   ZAVŘI OČI, POSLOUCHEJ MOU PÍSEŇ,
    SVĚT SE TOČÍ I KDYŽ NĚKDY TÍSEŇ MÁŠ,
    DÍTĚ PTÁ SE ČÍM DÁL VÍC, A TY BOJÍŠ SE MU ŘÍCT,
    CO JE LIDSKÁ ZLOBA, VÁLKA, ZÁŠŤ.
    KOLIK HVĚZD MÁ NEBE A PROČ ZTRÁTA BOLÍ,
    VEDLE TEBE KRÁČÍ CESTOU SVOJÍ MÁJ.
    POTKÁŠ VŮNI JABLONÍ, POZNÁŠ MODROU DÁLKU DNÍ,
    NEDEJ SI VZÍT SVOJI KRÁSNOU BÁJ.    REF2.:

3.   ZAVŘI OČI, POSLOUCHEJ MOU PÍSEŇ,
    SVĚT SE TOČÍ I KDYŽ NĚKDY TÍSEŇ MÁŠ,
    TVOJE DÍTĚ JE TVŮJ KRAJ, JAKO JÁ MU PÍSEŇ HRAJ,
    JE V NÍ DÁLKA, KTEROU DNES UŽ ZNÁŠ.
    INSTR. HM, HM ..........
    VĚŘÍM, ZÍTRA BUDE RÁJ, SVĚT, ŽE STOJÍ JAK MÁ STÁT,
    A ŽE KLID A LÁSKA ČEKÁ NÁS.