Transponuj +1   Transponuj -1

    Ř E K A  H U Č Í                    **0717
    C   F C  G7         C  
1.   ŘEKA HUČÍ V KLÍNU ROZERVANÝCH SKAL,
    C   F C   D7       G7  
    VÍTR SKUČÍ, JAK BY SE VŠEMU JEN SMÁL,
    DMI   G7     C  AMI D7   G7 G75#  
    PEŘEJ, KÁNOÍ ZMÍTÁ, V DÍVCE DLOUHO JIŽ SKRYTÁ,
    C   F C  D7         G7 G75#  
    MIZÍ TÍSEŇ, KDYŽ SLYŠÍ JEHO PÍSEŇ.
    C F G7 G  
REF.:  POPLUJEM SPOLU TAM DOLŮ TOU PEŘEJÍ,
          C  
    SNAD SE TVÉ SRDÉČKO TÉ DÁLKY NEBOJÍ,
         G7  
    TAM V ZÁTOČINĚ JE NAŠE CHAJDA MALÁ,
              D7      G7  
    SKRYTÁ PŘED SVĚTEM JAK SIS PŘÁLA,
        G7                  C  
    POHÁDKU LESŮ PŘENESU DO TVÝCH OČÍ,A SVĚT SE S NÁMI V TÉ SAMOTĚ ZATOČÍ
    C G7 C7  F   FMI C       G7        C  
    ŘEKA NÁM PÍSEŇ BUDE HRÁT, ŽE TEBE DĚVČÁTKO STÁLE MÁM RÁD.

2.   MĚSÍC, HVĚZDY, NA NEBI JASNĚ VZPLÁLY,
    PROUD JEN ŠEPTAL, KDYŽ PŘED SVOU CHAJDOU STÁLI,
    ŠŤASTEN BYL VE SVÉ TOUZE, TISKL, LÍBAL JI DLOUZE,
    PAK JÍ ZPÍVAL, PÍSEŇ, KTEROU RÁD MÍVAL.     
REF.:+ ŘEKA NÁM PÍSEŇ ZABOUŘÍ, VLEZTE NÁM NA ZÁDA PAĎOUŘI